دکتر محمد فرانوش
دکتر محمد فرانوش شماره نظام پزشکی (39594)
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۲
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
۱۳۸۴
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای بورد فوق تخصصی