اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر فرید شهریور

فارس، شيراز، خیابان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان پزشکان فارس، طبقه 3

36301709 071

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر شهریور
مجموع 3 مورد.
دکتر فرید شهریور
رباط صلیبی
دکتر فرید شهریور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر فرید شهریور
درد در قسمت کف پا
دکتر فرید شهریور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر فرید شهریور
کمر درد
دکتر فرید شهریور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی