دکتر فرید شهریور
دکتر فرید شهریور شماره نظام پزشکی (118970)
متخصص ارتوپدی

فارس ، شيراز

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر فرید شهریور
  • درمان شکستگی آرنج
  • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
  • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
  • درمان شکستگی کشکک زانو
  • درمان دررفتگی کشکک زانو
  • درمان پارگی تاندون زانو
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر فرید شهریور
پادرد
دکترفرید شهریور
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر فرید شهریور
سلام
دکترفرید شهریور
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر فرید شهریور
شکستگی پا
دکترفرید شهریور
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر فرید شهریور
درد پا
دکترفرید شهریور
متخصص ارتوپدی

قبل