نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، شيراز، خیابان زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی، ساختمان پزشکان فارس، طبقه 3 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36301709 071
موبایل منشی : 09385467268
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00