دکتر بیژن فروغ
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
تهران
شماره نظام : 30873
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۸
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
۱۳۷۳
دارای بورد تخصصی
پرفسور بیژن فروغ رییس مرکز تحقیقات عصب و عضله و اسکلت
رییس بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران
رییس انجمن توانبخشی سکته مغزی ایران
عضو هیئت متهمنه بورد تخصصی
عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی
عضو انجمن جهانی درد
ثبت ۶ اختراع در خصوص درد پارکینسون و توانبخشی
نگارش ۶ کتاب علمی و آموزشی
نگارش بیش از ۱۵۰ مقاله علمی و ۴۳ مقاله ثبت اندکس های جهانی
راه اندازی گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سخنرانی و ارئه مقاله در کنگره های جهانی کره جنوبی آلمان فرانسه هلند چین کانادا بلژیک اتریش و...