دکتر علی حاجی زاده
دکتر علی حاجی زاده
لرستان ، بروجرد
شماره نظام : ۹۶۲۹۵
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی