دکتر علی حاجی زاده
دکتر علی حاجی زاده
لرستان ، بروجرد
شماره نظام : ۹۶۲۹۵
نوبت دهی اینترنتی
P
لرستان، بروجرد، خیابان دکتر فاطمی، خیابان دانشگاه، بیمارستان شهید چمران بروجرد (مسیر یابی)
تلفن تماس : 2514005 066
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح