دکتر علی حاجی زاده
دکتر علی حاجی زاده
لرستان ، بروجرد
شماره نظام : ۹۶۲۹۵
مکان های من
P
لرستان، بروجرد، خیابان دکتر فاطمی، خیابان دانشگاه، بیمارستان شهید چمران بروجرد (مسیر یابی)
تلفن تماس : 2514005 066
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00