دکتر هانیه رضائی

دکتر هانیه رضائی

پزشک عمومی
معرفی دکتر رضائی
پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری سابقه 9سال کار در : پزشک خانواده اورژانس کرونا و پوست و مو
پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه سراسری سابقه 9سال کار در : پزشک خانواده اورژانس کرونا و پوست و مو