دکتر آویشن جراح

پزشک عمومی
معرفی دکتر جراح
دکتر آویشن جراح فارغ التحصیل سال 96 از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای سابقه فعالیت در اورژانس بیمارستان امام علی (ع) و فعالیت در زمینه پوست و مو و زیبایی میباشند.
دکتر آویشن جراح فارغ التحصیل سال 96 از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای سابقه فعالیت در اورژانس بیمارستان امام علی (ع) و فعالیت در زمینه پوست و مو و زیبایی میباشند.