دکتر جواد یزدانی
دکتر جواد یزدانی شماره نظام پزشکی (96005)
متخصص گوش، حلق و بینی

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر جواد یزدانی
  • عمل زیبایی بینی
  • درمان پارگی پرده گوش
  • جا انداختن بینی شکسته
  • درمان اختلالات بویایی
  • درمان اختلالات تعادلی
  • درمان اختلالات بلع
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر جواد یزدانی
لوزه سوم
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر جواد یزدانی
خشکی گلو
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر جواد یزدانی
گلو درد
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر جواد یزدانی
احتقان و تنگی نفس
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر جواد یزدانی
کیپی گوش
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر جواد یزدانی
گوش درد
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر جواد یزدانی
شکستگی و انحراف بینی
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر جواد یزدانی
نوزاد دوماهه
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر جواد یزدانی
حس بویایی
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر جواد یزدانی
درد لوزه ها و ورم
دکتر جواد یزدانی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل