دکتر مرضیه جوانی
دکتر مرضیه جوانی
مرکزی ، اراك
شماره نظام : 132917
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
متخصص روانپزشکی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی
خانم دکتر مرضیه جوانی متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) دارای بورد تخصصی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشند.
خدمات قابل ارائه ی ایشان به شرح ذیل می باشد:
برگزاری جلسات آموزشی گروهی برای بیماران و خانواده ی بیماران با عناوین زیر :
ـ آموزش مهارت های زندگی
ـ آموزش کنترل خشم
ـ آموزش کنترل استرس
ـ آموزش والدگری ( فرزند پروری )
ـ آموزش نحوه ی برخورد با کودک بیش فعال، کم توجه
ـ آموزش نحوه ی برخورد با بیماران مبتلا به اختلالات اعصاب و روان برای خانواده ها
ـ آموزش در مورد علل بیماری های اعصاب و روان، انواع بیماری های اعصاب و روان، نحوه ی پیشگیری، تشخیص و درمان، ارتباط بیماری های جسمی و بیمارهای روانپزشکی
ـ ارزیابی هوش کودکان با ارسال نقاشی
ـ استفاده از روش های درمانی غیر دارویی از قبیل : رفتار درمانی، شناخت درمانی، طرحواره درمانی ( اسکیماتراپی)