دکتر مرضیه جوانی
دکتر مرضیه جوانی
مرکزی ، اراك
شماره نظام : 132917
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 20 مرداد
نوبت دهی اینترنتی
P
مرکزی، اراك، خیابان قائم مقام، روبروی بوستان آزادی، کلینیک ثارالله (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32265031 086
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 14:00 الی 17:00
سه شنبه ها : از ساعت 14:00 الی 17:00

P
مرکزی، اراك، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید اسد آبادی(۱۲ متری)، کلینیک الزهرا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32229088 086
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00