اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان ولیعصر (عج) لامرد

فارس، لامرد، بلوار ولیعصر

52722201 071

شنبه تا جمعه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

P

درمانگاه باب الحوائج لامرد

فارس، لامرد، خیابان 15 خرداد

۵۲۷۳۰۸31 071

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 ظهر تا ساعت 18:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم
آخرین سوالات دکتر کریمی
مجموع 3 مورد.
دکتر زهرا کریمی
سردرد
دکتر زهرا کریمی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر زهرا کریمی
سیاهی چشم و افتادن
دکتر زهرا کریمی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر زهرا کریمی
ادامه مصرف قرص
دکتر زهرا کریمی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...