اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان ولیعصر (عج) لامرد

فارس، لامرد، بلوار ولیعصر

52722201 071 [ الان می توانید تماس بگیرید ]

شنبه تا جمعه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم
آخرین سوالات دکتر کریمی
مجموع 3 مورد.
دکتر زهرا کریمی
معافیت پزشکی
دکتر زهرا کریمی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر زهرا کریمی
سردرد و تاریکی چشم هنگام ...
دکتر زهرا کریمی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر زهرا کریمی
خواب رفتگی وگز گز کردن دس...
دکتر زهرا کریمی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...