اطلاعات تماس و نوبت دهی

مطب دکتر جلالی

کردستان، قروه، میدان اتحاد، خیابان شریعتی، روبروی مسجد جامع، ساختمان پزشکان سینوهه

35450474 087

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر جلالی
مجموع 1 مورد.
دکتر کیوان جلالی
پارگی رباط صلیبی
دکتر کیوان جلالی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی