دکتر محمد خاک
دکتر محمد خاک
گیلان ، رشت
شماره نظام : 139688
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 روز
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 5 خرداد
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک بعثت

گیلان، رشت، خیابان انقلاب، کلینیک بعثت

3261446 013

یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر محمد خاک
مجموع 1 مورد.
دکتر محمد خاک
ارتوپدی
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل