دکتر محمد خاک
گیلان ، رشت
شماره نظام : 139688
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 17 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک بعثت

گیلان، رشت، خیابان انقلاب، کلینیک بعثت

3261446 013

یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر خاک
مجموع 3 مورد.
دکتر محمد خاک
درمان ارتروز شلی کشک ...
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
زانودرد
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
آرتروز زانو
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی