دکتر محمد خاک
دکتر محمد خاک
گیلان ، رشت
شماره نظام : 139688
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 30 تیر
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک بعثت

گیلان، رشت، خیابان انقلاب، کلینیک بعثت

3261446 013

یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر محمد خاک
مجموع 3 مورد.
دکتر محمد خاک
رباط صلیبی
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر محمد خاک
شکستگی کلاویکول راست
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر محمد خاک
شکستگی مچ پا
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل