دکتر محمد خاک
گیلان ، رشت
شماره نظام : 139688
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۲
متخصص ارتوپدی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی