دکتر محمد خاک
گیلان ، رشت
شماره نظام : 139688
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر محمد خاک
مچ پای راست
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
تمرینات ورزشی بعد از عمل ...
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
درد های عضلانی
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
درد شانه
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
درد دست
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
درد پاشنه پا
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
درد شانه (احتمال پارگی پا...
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
جواب ام آر آی
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
تورم و درد مفصل انگشت اشا...
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محمد خاک
درد پا
دکتر محمد خاک
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی