دکتر محمد خاک
دکتر محمد خاک
گیلان ، رشت
شماره نظام : 139688
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 28 مهر
نوبت دهی اینترنتی
P
گیلان، رشت، خیابان انقلاب، کلینیک بعثت (مسیر یابی)
تلفن تماس : 3261446 013
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00