دکتر محمد خاک
گیلان ، رشت
شماره نظام : 139688
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
مکان های من
P
گیلان، رشت، خیابان پرستار - بیمارستان پورسینا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 09119922996
موبایل منشی : 09119922996
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
جمعه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00

P
گیلان، آستانه اشرفيه، خیابان بهشتی - بعد از حرم - روبروی بانک رفاه - مجتمع پزشکی معین (مسیر یابی)
تلفن تماس : 09119922996
موبایل منشی : 09119922996
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00
جمعه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 22:00