نوبت دهی اینترنتی
P
خراسان رضوی، گناباد، خیابان ناصر خسرو؛ کلینیک 22 بهمن (مسیر یابی)
تلفن تماس : 7229012 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00