دکتر بهاره ملک افضلی
اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر بهاره ملک افضلی
  • درمان اریتم مولتی فرم
  • درمان تینه آی ناخن
  • درمان تینه آی مو
  • درمان کاندیدیازیس پوستی
  • درمان کورک پوست
  • کشیدن پوست صورت
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر بهاره ملک افضلی
جوش زیر پوستی صورت
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر بهاره ملک افضلی
اگزما
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر بهاره ملک افضلی
افتادگی ئوست
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر بهاره ملک افضلی
تغییر رنگ ناخن شصت پا و ق...
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر بهاره ملک افضلی
ویتلیگو
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر بهاره ملک افضلی
خارش شدید پوست
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر بهاره ملک افضلی
شپش سر
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر بهاره ملک افضلی
سوختگی
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر بهاره ملک افضلی
درمان قطع ریزش مو ورویش م...
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر بهاره ملک افضلی
پوست پا
دکتر بهاره ملک افضلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل