دکتر حمید مهرابی
دکترای سلامت جنسی
تهران
شماره نظام : 1538
کارشناس روانشناسی
۱۳۷۴
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
۱۳۸۹
دانشگاه لیون 2 فرانسه
دکترای سلامت جنسی
۱۳۹۴
دانشگاه لیون 2 فرانسه
اقای دکتر حمید مهرابی کلی بیکی مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی و نیز کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری خود را در ایران اخذ نموده و سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته و مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دکترای سلامت جنسی خود را از دانشگاه لیون ۲ فرانسه دریافت کرده اند. ایشان هم اکنون در حوزه های سلامت جنسی، روابط زناشویی و آموزش جنسی فعالیت دارند.