دکتر مهرداد جوانمرد

متخصص رادیولوژی در ورامین

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

تهران، ورامین، خیابان شهدا، روبروی بانک ملت مرکزی، رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

****36265 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 08:30 صبح تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد