اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

تهران، ورامين، خیابان شهدا، روبروی بانک ملت مرکزی، رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

36265203 021

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 08:30 صبح تا ساعت 23:00

آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مهرداد جوانمرد
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد