دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
تهران ، ورامين
شماره نظام : 27517
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

تهران، ورامين، خیابان شهدا، روبروی بانک ملت مرکزی، رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

36265203 021

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 08:30 صبح تا ساعت 23:00

آخرین سوالات دکتر جوانمرد
مجموع 1 مورد.
دکتر مهرداد جوانمرد
تومور مغز
دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی