دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
تهران ، ورامين
شماره نظام : 27517
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

تهران، ورامين، خیابان شهدا، روبروی بانک ملت مرکزی، رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا

36265203 021

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 08:30 صبح تا ساعت 20:00

آخرین سوالات دکتر جوانمرد
مجموع 3 مورد.
دکتر مهرداد جوانمرد
ایکس ری قفسه سینه
دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر مهرداد جوانمرد
رادیولوژی
دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر مهرداد جوانمرد
تومور مغز
دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
متخصص رادیولوژی