دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
تهران ، ورامين
شماره نظام : 27517
مکان های من
P
تهران، ورامين، خیابان شهدا، روبروی بانک ملت مرکزی، رادیولوژی و سونوگرافی مهرسا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36265203 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:30 صبح الی 23:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:30 صبح الی 23:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:30 صبح الی 23:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:30 صبح الی 23:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:30 صبح الی 23:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:30 صبح الی 23:00