دکتر سید موسی میری نژاد
دکتر سید موسی میری نژاد
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب
آذربایجان شرقی ، تبريز
شماره نظام : 25420
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان قلب شهید مدنی

آذربایجان شرقی، تبريز، خیابان دانشگاه، بیمارستان قلب شهید مدنی

33373950 041

یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 14:00

آخرین سوالات دکتر میری نژاد
مجموع 2 مورد.
دکتر سید موسی میری نژاد
درد قفسه سینه
دکتر سید موسی میری نژاد
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیه...

دکتر سید موسی میری نژاد
خسته نباشین ۱۷سالمه
دکتر سید موسی میری نژاد
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیه...