اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان قلب شهید مدنی

آذربایجان شرقی، تبريز، خیابان دانشگاه، بیمارستان قلب شهید مدنی

33373950 041

یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 14:00

آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر سید موسی میری نژاد
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد