دکتر سید موسی میری نژاد

دکتر سید موسی میری نژاد

متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب در تبریز

بیمارستان قلب شهید مدنی

آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان دانشگاه، بیمارستان قلب شهید مدنی

****33373 041 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 14:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
آخرین تصاویر