دکتر سید موسی میری نژاد
دکتر سید موسی میری نژاد
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب
آذربایجان شرقی ، تبريز
شماره نظام : 25420
نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان شرقی، تبريز، خیابان دانشگاه، بیمارستان قلب شهید مدنی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33373950 041
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 14:00
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 14:00