دکتر سید موسی میری نژاد
دکتر سید موسی میری نژاد
متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب
آذربایجان شرقی ، تبريز
شماره نظام : 25420
خدمات قابل ارائه توسط دکتر سید موسی میری نژاد