دکتر زهرا محمدی پور

دکتر زهرا محمدی پور

پزشک عمومی در تهران

بیمارستان امام حسین

تهران، میدان امام حسین، ابتدای خیابان شهید مدنی

****73 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 16:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد