دکتر محمد سعیدی
دکتر محمد سعیدی
دکترا حرفه ای داروسازی
شماره نظام : 18257
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 31 فروردین
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
اطلاعات تماس و نوبت دهی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر محمد سعیدی
مجموع 3 مورد.
دکتر محمد سعیدی
تداخل دارویی با ازمایش
دکتر محمد سعیدی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر محمد سعیدی
خستگی مداوم
دکتر محمد سعیدی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل  

دکتر محمد سعیدی
عروق و خون
دکتر محمد سعیدی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

قبل