دکتر سیما محسنی آهنگر
دکتر سیما محسنی آهنگر
مازندران ، بابل
شماره نظام : 47382
نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، بابل، بخش بابلکنار، شهر مرزیکلا، بیمارستان هفده شهریور (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32637400 011 - 32637300 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00

P
مازندران، بابل، خیابان گنج افروز، ضلع غربی بیمارستان روحانی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید خشرودپی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32526605 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00