دکتر سحرناز موثق
دکتر سحرناز موثق
اردبیل ، پارس آباد
شماره نظام : 141924
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی