دکتر سحرناز موثق
دکتر سحرناز موثق
اردبیل ، پارس آباد
شماره نظام : 141924
نوبت دهی اینترنتی
P
اردبیل، پارس آباد، خیابان پزشکان، طبیب 1، ساختمان پزشکان معراج، طبقه 2 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 09143571226
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 15:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 15:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 15:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 15:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 15:00 الی 20:00