دکتر مهرداد نکوهید

دکتر مهرداد نکوهید

بیمارستان امام خمینی

لرستان، بروجرد، خیابان سید مصطفی خمینی، بیمارستان امام خمینی

****42503 066 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 16:00

برخی از خدمات
 • درمان دل درد نوزاد
 • درمان مننژیت کودکان
 • درمان هپاتیت a در کودکان
 • درمان زرد زخم کودکان
 • درمان هپاتیت b در کودکان
 • درمان هپاتیت c در کودکان
 • درمان هپاتیت d در کودکان
 • درمان هپاتیت e در کودکان
 • درمان هپاتیت g در کودکان
 • درمان روزئولا در کودکان
 • درمان کاوازاکی در کودکان
 • درمان سوراخ قلب نوزادان