دکتر سید امیرعباس نکوئی
دکتر سید امیرعباس نکوئی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
اصفهان
شماره نظام : 34761
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۱
متخصص داخلی
۱۳۸۳
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
۱۳۹۴
دارای بورد فوق تخصصی