فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ نوروفیزیولوژی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان