دکتر فریده رادمهر
دکتر فریده رادمهر
البرز ، کرج
شماره نظام : 110970
نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، کرج، ۴۵ متری گلشهر، چهارراه گلزار، کلینیک دکتر شاهرخی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33515758 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:00