دکتر شیما رئیسی
دکتر شیما رئیسی شماره نظام پزشکی (131420)
متخصص طب سالمندان

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر شیما رئیسی
    مشاهده تمامی خدمات
    آخرین سوالات پاسخ داده شده
    هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد