دکتر شیما رئیسی

دکتر شیما رئیسی

بیمارستان ضیائیان

تهران، خیابان قزوین ،خیابان ابوذر، روبروی شهرداری منطقه 17، مرکز آموزشی درمانی ضیائیان

****55176 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه تا دوشنبه و چهارشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 16:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

کلینیک یلدا

تهران، انتهای بلوار کشاورز، بین خیابان جمالزاده وقریب، پلاک 135

****61193 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه تا دوشنبه و چهارشنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:00 تا ساعت 16:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
معرفی دکتر رئیسی
رتبه یک آزمون بورد تخصصی سال 1396 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه یک آزمون بورد تخصصی سال 1396 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران