دکتر شیما رئیسی
دکتر شیما رئیسی
تهران
شماره نظام : 131420
مکان های من
P
تهران، خیابان قزوین ،خیابان ابوذر، روبروی شهرداری منطقه 17، مرکز آموزشی درمانی ضیائیان (مسیر یابی)
تلفن تماس : 55176814 021 - 55176810 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 16:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 16:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 16:00