مکان های من
P
تهران، خیابان شریعتى، خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقى شمالى، کلینیک صدف (مسیر یابی)
تلفن تماس : 27437 021
موبایل منشی : 09196856977
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 07:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00

P
تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدای تجریش (مسیر یابی)
تلفن تماس : 25719 021
موبایل منشی : 09196856977
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00