دکتر مصطفی صالح پور

مطب دکتر صالح پور

تهران، رودهن، بلوار امام خمینی، روبروی پمپ بنزین جدید، کلینیک نیکو

****76508 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای سه شنبه ها از ساعت 12:00 ظهر تا ساعت 13:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی