اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر صالح پور

تهران، رودهن، بلوار امام خمینی، روبروی پمپ بنزین جدید، کلینیک نیکو

76508806 021

سه شنبه ها از ساعت 12:00 ظهر تا ساعت 13:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر صالح پور
مجموع 3 مورد.
دکتر مصطفی صالح پور
درد کشاله ران
دکتر مصطفی صالح پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مصطفی صالح پور
درد زانو
دکتر مصطفی صالح پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مصطفی صالح پور
درد سمت راست لگن زانوی را...
دکتر مصطفی صالح پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی