نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، بیمارستان ولیعصر ناجا (مسیر یابی)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00