دکتر نسرین ثنائی راد
دکتر نسرین ثنائی راد
تهران
شماره نظام : 75272
خدمات قابل ارائه توسط دکتر نسرین ثنائی راد
درمان سردرد خوشه ای
درمان اختلال جسمانی سازی
درمان اختلال تبدیلی
درمان خود بیمار انگاری
درمان خود زشت انگاری
سوگ درمانی
درمان بی اشتهایی عصبی
درمان پرخوری عصبی
درمان هذیان
درمان اسکیزو افکتیو
درمان اسکیزوفرنی
درمان اختلالات روان تنی
مشاوره ازدواج
درمان اختلال درد
درمان اختلالات جنسی
درمان سردرد تنشی
درمان اختلال رفتاری ناشی از عقب ماندگی ذ ...
درمان اختلال وسواسی جبری
درمان فوبی اختصاصی
درمان ترس از مدرسه
درمان آسپرگر
درمان طیف اوتیسم
درمان اختلال سلوک
درمان خود ارضایی
درمان پرخاشگری
درمان ناخن جویدن
درمان اختلال کمبود توجه
مشاوره خانواده
درمان اختلالات یادگیری
درمان شخصیت اجتنابی
درمان بیش فعالی
درمان اوتیسم
درمان اختلالات خواب
درمان لکنت زبان
درمان آلزایمر
درمان وسواس
درمان فراموشی
درمان پای بی قرار
درمان افسردگی
درمان ترس (فوبیا)
درمان پانیک
درمان میگرن
درمان اعتیاد
درمان دوقطبی
درمان شخصیت وسواسی جبری
درمان شخصیت اسکیزوئید
درمان شخصیت خودشیفته
درمان شخصیت وابسته
درمان شخصیت نمایشی
درمان شخصیت مرزی
درمان شخصیت بدبین
درمان تیک
درمان زوال عقل
درمان استرس پس از حادثه
درمان اضطراب منتشر
درمان اضطراب اجتماعی
درمان شب ادراری