دکتر پیمان سنجری
گلستان ، گنبد كاووس
شماره نظام : 137505
نوبت دهی اینترنتی
P
گلستان، گنبد كاووس، خیابان امام خمینی جنوبی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33338200 017
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر