دکتر یاسمن صراف زاده
دکتر یاسمن صراف زاده
گیلان ، رشت
شماره نظام : ۱۰۸۳۷۰
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی