دکتر یاسمن صراف زاده
دکتر یاسمن صراف زاده
گیلان ، رشت
شماره نظام : ۱۰۸۳۷۰
مکان های من
P
گیلان، رشت، خیابان نواب، ساختمان بنیادی، طبقه 2 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32116668 013
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00