دکتر سارا سلیمانی
دکتر سارا سلیمانی
البرز ، چهار باغ
شماره نظام : 167462
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر سلیمانی

البرز، چهار باغ، خیابان 22 بهمن، درمانگاه مهراد

33202737 026

شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 14:00

خدمات قابل ارائه
  • عصب کشی دندان
  • درمان عفونت لثه
  • درمان پریودنتیت
  • کشیدن دندان
  • درمان عفونت دندان
معرفی دکتر
دانشگاه علوم پزشکی تهران...
آخرین سوالات دکتر سلیمانی
مجموع 3 مورد.
دکتر سارا سلیمانی
حفره خشک دندان
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر سارا سلیمانی
دندان درد
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر سارا سلیمانی
ورم صورت
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک