دکتر سارا سلیمانی

دکتر سارا سلیمانی

دندانپزشک در چهار باغ
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
برخی از خدمات
  • عصب کشی دندان
  • درمان عفونت لثه
  • درمان پریودنتیت
  • کشیدن دندان
  • درمان عفونت دندان
معرفی دکتر سلیمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران