دکتر سارا سلیمانی
دکتر سارا سلیمانی
البرز ، چهار باغ
شماره نظام : 167462
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر سلیمانی

البرز، چهار باغ، خیابان 22 بهمن، درمانگاه مهراد

33202737 026

شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 14:00

خدمات قابل ارائه
 • عصب کشی دندان
 • درمان دندان اضافه
 • درمان آبسه لثه
 • جرم گیری دندان
 • درمان عفونت لثه
 • درمان ژنژیویت
 • درمان پریودنتیت
 • کشیدن دندان عقل
 • درمان کیست دندان
 • درمان مجدد ریشه دندان
 • درمان تغییر رنگ دندان
 • ساخت دندان مصنوعی
معرفی دکتر
دانشگاه علوم پزشکی تهران...
آخرین سوالات دکتر سلیمانی
مجموع 3 مورد.
دکتر سارا سلیمانی
درد دندان
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر سارا سلیمانی
سفیدی لثه ای که دندونش پو...
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر سارا سلیمانی
دندان درد
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک