دکتر سارا سلیمانی
دکتر سارا سلیمانی
البرز ، چهار باغ
شماره نظام : 167462
نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، چهار باغ، خیابان 22 بهمن، درمانگاه مهراد (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33202737 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00