اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر مهدی شفیعی ثابت
  • نوار مغزی
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر مهدی شفیعی ثابت
احساس در رفتگیِ کمر
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
نوزاد
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
حمله های سرگیجه کوتا...
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
مشکل حافظه
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل