دکتر مهدی شفیعی ثابت
دکتر مهدی شفیعی ثابت شماره نظام پزشکی (111459)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر مهدی شفیعی ثابت
  • نوار مغزی
  • درمان سندرم تکانشی دست
  • درمان فشار مغز
  • درمان سردرد خوشه ای
  • درمان سردرد تنشی
  • درمان زوال عقل
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر مهدی شفیعی ثابت
مشکل پا
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
تنگی کانال
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
تنگی تنفس
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
درخواست راهنمایی
دکتر مهدی شفیعی...
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل