اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر مهدی شفیعی ثابت
  • نوار مغزی
  • درمان سندرم تکانشی دست
  • درمان فشار مغز
  • درمان سردرد خوشه ای
  • درمان سردرد تنشی
  • درمان زوال عقل
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر مهدی شفیعی ثابت
ضعف اعصاب واسترس
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
تشنج
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
سکته ساقه مغز
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل  

دکتر مهدی شفیعی ثابت
لکنت زبان
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص نورولوژی(مغز و...

قبل