فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی