دکتر مهدی شفیعی ثابت
دکتر مهدی شفیعی ثابت شماره نظام پزشکی (111459)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
مدرس گروه نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران