نوبت دهی اینترنتی
P
تهران ، خیابان فرجام شرقی، تقاطع چهارراه حیدر خانی، پلاک 700
تلفن تماس : 77244659 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 18:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 18:00
پنج شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 18:00
روز و ساعات فعالیت در این محل
سه شنبه ها: از ساعت : 11:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها: از ساعت : 11:00 صبح الی 13:00
پنج شنبه ها: از ساعت : 11:00 صبح الی 13:00
جهت مشاهده مسیر توصیه شده و وضعیت ترافیک، مبدا خود رامشخص نمایید:

P
تهران ، بزرگراه رسالت، بعد از اتوبان شهید باقری، خیابان شهید باغدارنیا(رشید شمالی)، نبش کوچه ۱۶۲ (شهید عبدالمجید)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 00:00 صبح الی 23:59
یک شنبه ها : از ساعت 00:00 صبح الی 23:59
دو شنبه ها : از ساعت 00:00 صبح الی 23:59
سه شنبه ها : از ساعت 00:00 صبح الی 23:59
چهارشنبه ها : از ساعت 00:00 صبح الی 23:59
پنج شنبه ها : از ساعت 00:00 صبح الی 23:59
جمعه ها : از ساعت 00:00 صبح الی 23:59
روز و ساعات فعالیت در این محل
سه شنبه ها: از ساعت : 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها: از ساعت : 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
پنج شنبه ها: از ساعت : 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
جهت مشاهده مسیر توصیه شده و وضعیت ترافیک، مبدا خود رامشخص نمایید: